Symposium Onbewust motorisch leren in neurorevalidatie

Presentatie "Op zoek naar de beste manier van motorisch leren voor mensen na een beroerte" Door Susy Braun, Melanie Kleynen en Li-Juan Jie (Zuyd Hogeschool) Tijdens het symposium worden de resultaten van het vierjarig RAAK-Pro project 'De kracht van het onbewuste leren 2.0' gepresenteerd. Hierin staat centraal hoe onbewuste, motorische leerstrategieën helpen om cliënten na een beroerte beter te leren lopen. Daarnaast wordt gekeken welke ondersteunende technologieën ingezet kunnen worden om dit verder te verbeteren.