DLO Bijpraat sessie van 4 juli 2017

De aanbestedingsprocedure is in volle gang. Wat is de stand van zaken.