Channel - Management en Recht
10/6/2022 12:46:50 PM

Channel Videos

3.2 - 3.4 De familiejurist - Horen minderjarige - Artikel 809 RV
Janneke Hendrix
4/11/2022 8:57:17 AM
View

3.2 - 3.4 De familiejurist - Het ouderschapsplan - Artikel 815 RV
Janneke Hendrix
4/11/2022 11:04:56 AM
View

3.2 - 3.4 De familiejurist - Uitwerking casus versterferfrecht
Claudia Hocks
4/11/2022 11:06:41 AM
View

3.2 - 3.4 De familiejurist - Verdelen Vergoeden Verrekenen
Claudia Hocks
4/29/2022 9:14:43 AM
View

3.2 - 3.4 De familiejurist - Verrekenbedingen
Janneke Hendrix
4/29/2022 9:15:41 AM
View

Afstuderen Business studies - deel 1
Kick off afstudeerstage voor alle studenten Business Studies die in februari 2022 met de afstudeerstage beginnen
Anne-Marie Sommer
2/4/2022 3:57:22 PM
View

Afstuderen Business Studies - deel 2
Kick off afstudeerstage voor alle studenten Business Studies die in februari 2022 met de afstudeerstage beginnen
Anne-Marie Sommer
2/4/2022 9:30:00 AM
View

Arbeid en gezondheid, College 1 PBM
Introductie viesie op arbeid
Elsbeth Wermer
10/29/2014 9:38:56 AM
View

Arbeid en gezondheid, college 2 PBM
Relatie arbeid en gezondheid
Elsbeth Wermer
10/29/2014 9:38:56 AM
View

Arbeid en gezondheid, college 3 PBM
Ziek van arbeid: oorzaken, organisatie en hrm-beleid
Elsbeth Wermer
10/29/2014 9:38:56 AM
View

Arbeid en gezondheid, College 4 PBM
psychosociale (over) belasting: oorzaken, gevolgen en aanpak
Elsbeth Wermer
10/29/2014 9:38:56 AM
View

Business Studies Introductie Algemeen
Jack Zweipfenning
8/20/2020 12:34:32 PM
View

College OK2
HR Methodiek 1, METH1_BOK150, jaar 1, Lokaal H.1.35 streaming H.1.30
Wouter Bos
1/8/2019 10:31:00 AM
View

Consumentenrecht: inleiding
Consumentenkoop Conformiteit Garantie Koop op afstand
Claudia Hocks
10/1/2018 11:30:00 AM
View

Core-Interaction. De invloed van interactie op organisatieontwikkeling
Interactie: de verloren kracht binnen organisaties. Toelichting op artikel "balans door een includerende organisatiecultuur' door Don Binnendijk en Jol Stoffers
Don Binnendijk
7/12/2018 1:00:00 PM
View

De dagvaarding: 1. Waar vind je een model?
Claudia Hocks
11/21/2018 2:02:44 PM
View

De dagvaarding: 2. Begrippen in de dagvaarding
Claudia Hocks
12/7/2018 8:26:30 AM
View

De dagvaarding: 3. Hoe vul je een model in?
Claudia Hocks
11/21/2018 2:15:10 PM
View

De dagvaarding: 4. Art. 45 e.v. Rv
Claudia Hocks
11/21/2018 11:34:37 AM
View

De dagvaarding: 5. Art. 111 e.v. Rv
Claudia Hocks
12/7/2018 8:25:30 AM
View

De dagvaarding: 6. Echte dagvaarding bespreken
Claudia Hocks
11/21/2018 2:16:42 PM
View

De dagvaarding: 7. Wat doe je met een dagvaarding als je deze hebt opgesteld?
Claudia Hocks
11/21/2018 11:47:31 AM
View

De dagvaarding: 8. Wat gebeurt er na de dagvaarding?
Claudia Hocks
11/21/2018 11:48:41 AM
View

Future Proof Human Capital Scan
.
5/13/2022 9:59:32 AM
View

Happy worker Deel 2_11/24/2016
Yolanda Eijgensteijn
11/24/2016 3:30:00 PM
View

Happy worker_11/24/2016
Yolanda Eijgensteijn
11/24/2016 2:00:00 PM
View

Hersenen en crimineel gedrag
Deviant gedrag en criminaliteit vanuit psychologisch perspectief
Marko Jelicic
3/17/2011 1:15:53 PM
View

Hoorcollege juridisch_9/13/2021
HCJ
Menno de Bruin
9/13/2021 8:06:00 AM
View

Hoorcollege Juridisch_9/7/2021
9-9-21 Offline gezet (PS)
Menno de Bruin
9/7/2021 8:06:00 AM
View

Hoorcollege Onderzoek_9/20/2021
Menno de Bruin
9/20/2021 8:06:00 AM
View

Hoorcollege Onderzoek_9/21/2021
Menno de Bruin
9/21/2021 8:06:00 AM
View

Internationaal privaatrecht (IPR) Deel 1
Waarover gaat/wat regelt het IPR
Julie Köhlen
6/9/2022 1:55:13 PM
View

Internationaal privaatrecht (IPR) Deel 2
Waar is het IPR geregeld? Wat zijn de bronnen van IPR?
Julie Köhlen
6/9/2022 1:55:14 PM
View

Internationaal privaatrecht (IPR) Deel 3
Welke bron van IPR is (conreet geval) van toepassing/moet ik gebruiken
Julie Köhlen
6/9/2022 1:55:22 PM
View

Internationaal privaatrecht (IPR) Deel 4
Toepassing IPR in de praktijk
Julie Köhlen
6/9/2022 1:55:21 PM
View

Introductie Examencommissie
Roel Teney
8/19/2021 11:51:02 AM
View

Kwaliteitsmanagement : College 1 (HD)
Frits Coenen
1/14/2015 8:03:51 AM
View

Kwaliteitsmanagement : College 2 (HD)
Frits Coenen
1/9/2015 5:14:14 PM
View

Kwaliteitsmanagement : College 5 (HD)
Frits Coenen
1/9/2015 6:20:48 PM
View

Kwaliteitsmanagement : College 6 (HD)
Kennismaken met Kaizen
Elsbeth Wermer
12/18/2014 12:34:38 PM
View

Kwaliteitsmanagement : College 7 (HD)
Frits Coenen
1/9/2015 6:23:45 PM
View

Kwaliteitsmanagement : College 8 (HD)
Frits Coenen
1/9/2015 9:28:24 AM
View

Kwaliteitsmanagement : Werkcollege 3 (HD)
Frits Coenen
1/9/2015 5:50:27 PM
View

Kwaliteitsmanagement : Werkcollege 4 (HD)
Frits Coenen
1/9/2015 6:08:51 PM
View

Kwaliteitsmanagement: Werkcollege 4
Frits Coenen
2/3/2014 11:58:31 AM
View

Livestream_9/27/2021
Menno de Bruin
9/27/2021 8:30:00 AM
View

Livestream_9/27/2021
Menno de Bruin
9/27/2021 11:00:00 AM
View

Microsoft TEAMS_3/13/2020
Jannie Sangers
3/13/2020 12:00:00 PM
View

Toegevoegde waarde
Produceren is toevoegen van waarde BS-2VT-Blok6-vak AE week 4
Dor van Bilsen
12/7/2021 10:00:00 AM
View

Vitaliteit met behulp van technologie_9/7/2021 DEFECT
College 1 in de Collegereeks Toekomst Bestendig Bedrijfsleven
Mark Verhaegen
9/7/2021 2:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry