Werken aan een Wendbare Organisatie
We leven in een tijdperk waarin de wereld steeds sneller verandert. Dit zorgt voor onzekerheid en complexiteit en maakt het onduidelijk hoe de toekomst eruit gaat zien. Voor organisaties betekent dit, dat zij zich voortdurend moeten kunnen aanpassen om adequaat in te kunnen spelen op deze onvoorspelbare en turbulente wereld. Organisaties zullen moeten werken aan hun wendbaarheid. Dit kan door werken, leren en innoveren te integreren in de dagelijkse praktijk van de organisatie.
Bart van Dolderen
10/31/2023 4:02:14 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry