Vaderschap Deel 1: Belang van vaderlijke betrokkenheid
Deze kennisclips zijn ontwikkeld om vaderlijke betrokkenheid te stimuleren in zorg- en hulpverlening. Ze kunnen gemakkelijk ingebed worden in onderwijs, training, bijscholing of intervisie aan (toekomstige) professionals in het medische of sociale domein (denk aan verloskunde, kraamzorg, social work, verpleegkunde). Ze bieden inhoudelijke informatie evenals verwerkingsopdrachten om de informatie toe te passen in de praktijk. De kennisclips benadrukken het belang van vaderlijke betrokkenheid. Ze laten belemmeringen zien in de zorg- en hulpverlening als het gaat om betrekken van vaders. Ze geven tips aan zorg- en hulpverleners over hoe zij met deze belemmeringen om kunnen gaan. Bij de kennisclips hoort ook een overzicht van relevante bronnen (wetenschappelijke en grijze literatuur, ervaringsverhalen) over vaderschap. De kennisclips zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, ervaringen van vaders zelf en expertise van professionals die met vaders en moeders werken. Vanuit subsidiegelden van ZonMW hebben Erasmus School of Health Policy & Management, Lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool/Werkplaats Sociaal Domein Zuyd en Monkberry gezamenlijk deze twee kennisclips ontwikkeld voor (toekomstige) zorg- en hulpverleners in o.a. de geboortezorg, kraamzorg, jeugd(gezondheids)zorg en jeugdhulpverlening. In de ontwikkeling van de kennisclips is samengewerkt met Verloskunde Academies van Amsterdam/Groningen, Rotterdam, Maastricht en de projecten Shkorey, BluePrint, Rise Up, Samen Groeien 010, Pharos van het landelijke KOOZ leernetwerk.
Marijke Sniekers
12/20/2023 3:03:45 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry