Channel - Beta Sciences and Technology
3/24/2020 2:20:59 PM

Channel Videos

Administratieve organisatie: Deel 1 – Algemeen
Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) behandelt de volgende onderwerpen: Wat is AO? Wat is beheersing? Hoe kun je de AO van een organisatie beoordelen? Welke schematechnieken kun je gebruiken? Welke maatregelen kan een organisatie treffen om de informatieverzorging te verbeteren?
Rene de Bruijn
2/1/2019 3:14:12 PM
View

Adverse Effects of Antimicrobial Coatings
Keynote speaker Working group 3 of the COST Work congres Antimicrobial Coatings, Safe by Design
Anne Kahru
11/24/2016 1:03:26 PM
View

Afsluiting; Voorlichting Minoren WTB
Presentaties van alle aangeboden minoren in studie jaar '16-'17
Paul Pijpers
3/23/2016 1:59:42 PM
View

Antimicrobial coatings: COST
Opening van het werkcongres COST 16 November 2016
Bert Schroen
11/16/2016 8:25:00 AM
View

Antimicrobial surfaces: scope and Impact
Keynote speaker Working group 1 of the COST Work congres Antimicrobial Coatings, Safe by Design
Joanna Verran
11/16/2016 8:25:00 AM
View

Augmented and Virtual Reality in Healthcare sfeerimpressie
Sfeerimpressie van de workshops van het mini symposium dat 11-12-'18 plaatsvond in Qeske, Kerkrade
Ramon Jongen
1/22/2019 8:34:18 AM
View

CAD2 - week 1 (proef opname)
Hoor-instructie en werkcollege t.b.v. Revit op elementenniveau.
.
11/27/2019 12:00:00 PM
View

CAD2 - week 2 Deel 1
Deel 1 van 2, Hoor-instructie en werkcollege t.b.v. Revit op elementenniveau.
.
11/28/2019 12:00:00 PM
View

Constructietechniek: voorlichting Minoren WTB
Presentaties van alle aangeboden minoren in studie jaar '16-'17
Tony Widdershoven
3/23/2016 1:59:42 PM
View

Electrical Engineering, Digital Signal procesing, week 6
Voorbereidingen en meetstaat bij lesbrief 6
Ramon Jongen
6/20/2017 11:00:00 AM
View

Electrical Engineering, Digital Signal Processing, week 3
Electrical Engineering 2 Collegeweek 4
Ramon Jongen
5/30/2017 11:04:01 AM
View

Electrical Engineering, Digital Signal Processing, week 4
Voorbereiding lesbrief 3 en Meetstaat lesbrief 3
Ramon Jongen
6/6/2017 11:00:00 AM
View

Functies en processen 2: Functiescheiding
Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) behandelt de volgende onderwerpen: De relatie tussen functies en processen; Soorten processen (primair, secundair en tertiair); Functiescheiding; Waardenkringloop.
Rene de Bruijn
1/28/2019 3:24:22 PM
View

Functies en processen 3: Waardenkringloop
Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) behandelt de volgende onderwerpen: De relatie tussen functies en processen; Soorten processen (primair, secundair en tertiair); Functiescheiding; Waardenkringloop.
Rene de Bruijn
1/28/2019 3:24:22 PM
View

Informatieverzorging – Informatiebehoefte
Deel 1; Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) behandelt de volgende onderwerpen: Wat is informatieverzorging? Hoe ziet het informatieverzorgingsproces er uit? Waardoor wordt de informatiebehoefte vooral bepaald? Wat is de rol van informatiebeleid en informatiemanagement? Wat is het belang van informatiesystemen bij informatieverzorging?
Rene de Bruijn
1/29/2019 3:21:27 PM
View

Informatieverzorging – Informatiebeleid en informatiemanagement
Deel 3; Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) behandelt de volgende onderwerpen: Wat is informatieverzorging? Hoe ziet het informatieverzorgingsproces er uit? Waardoor wordt de informatiebehoefte vooral bepaald? Wat is de rol van informatiebeleid en informatiemanagement? Wat is het belang van informatiesystemen bij informatieverzorging?
Rene de Bruijn
1/29/2019 3:21:27 PM
View

Informatieverzorging – Informatieverzorgingsproces
Deel 2; Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) behandelt de volgende onderwerpen: Wat is informatieverzorging? Hoe ziet het informatieverzorgingsproces er uit? Waardoor wordt de informatiebehoefte vooral bepaald? Wat is de rol van informatiebeleid en informatiemanagement? Wat is het belang van informatiesystemen bij informatieverzorging?
Rene de Bruijn
1/29/2019 3:21:27 PM
View

Inleiding Gebouwde Omgeving Blok2 Wk 3 Dl2
Vloeren, wanden, daken
Dick Geusebroek
10/9/2015 5:25:06 PM
View

Inleiding Gebouwde Omgeving Blok2 Wk.1 Dl.1
Bouwkunde 1, 3 VWO;
Dick Geusebroek
10/2/2015 10:05:39 PM
View

Inleiding Gebouwde Omgeving Blok2 Wk.5 Dl.1
Bouwkunde 1; Zelfstudie voor 3 VWO Gevelopeningen
Dick Geusebroek
10/2/2015 10:19:13 PM
View

Inleiding Gebouwde Omgeving Blok2 Wk.7 Dl.3
Platte daken
Dick Geusebroek
10/2/2015 1:55:06 PM
View

Magazijnproces weblecture 2 – Fasering (= deelprocessen)
Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) beschrijft het magazijnproces. Er wordt aandacht besteed aan: de magazijnfunctie; de faseringen (= deelprocessen) van het magazijnproces; de informatiebehoefte rondom het (uitvoeren, controleren en beheersen van het) magazijnproces.
Rene de Bruijn
3/21/2019 9:21:47 AM
View

Magazijnproces weblecture 3 – Informatiebehoeften
Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) beschrijft het magazijnproces. Er wordt aandacht besteed aan: de magazijnfunctie; de faseringen (= deelprocessen) van het magazijnproces; de informatiebehoefte rondom het (uitvoeren, controleren en beheersen van het) magazijnproces.
Rene de Bruijn
3/21/2019 9:21:47 AM
View

Minoren Werktuigbouwkunde 2017-2018
- Industriele automatisering - Constructietechniek - Technologie in de zorg - Duurzame energietechniek - Ontwikkeling paramedische revalidatie technische producten
Wim Brand
3/22/2017 8:00:00 AM
View

Ontwikkeling Paramedische producten:vVoorlichting Minoren WTB
Presentaties van alle aangeboden minoren in studie jaar '16-'17
Stan Laudy
3/23/2016 1:59:42 PM
View

ORGA 2 Week 1 Kromme pijlen
Inge van Putten
4/17/2015 5:44:35 PM
View

ORGA 2 Week 6 Eliminatiereacties inleiding
Inge van Putten
4/17/2015 6:47:31 PM
View

ORGA 2 Week 6 Substitutie vs Eliminatie
Inge van Putten
4/17/2015 9:53:32 AM
View

Organisatie en leiding – Doelbepaling
Deel 2 van 4; Deze weblecture (die uit 4 delen bestaat) behandelt de volgende onderwerpen: Wat is een organisatie? Wat is de rol van de leiding? Wat is doelbepaling en doelrealisatie? Wat is het verschil tussen Interne Controle en Control? Wat is administratieve organisatie?
Rene de Bruijn
1/25/2019 3:24:22 PM
View

Organisatie en leiding – Doelrealisatie
Deel 3 van 4; Deze weblecture (die uit 4 delen bestaat) behandelt de volgende onderwerpen: Wat is een organisatie? Wat is de rol van de leiding? Wat is doelbepaling en doelrealisatie? Wat is het verschil tussen Interne Controle en Control? Wat is administratieve organisatie?
Rene de Bruijn
1/25/2019 3:24:22 PM
View

Performance Assessment of Antimicrobial Coatings
Keynote speaker Working group 2 of the COST Work congres Antimicrobial Coatings, Safe by Design
Peter D. Askew
11/24/2016 12:59:37 PM
View

Productieproces deel 1 – Introductie
Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) beschrijft het productieproces. Er wordt aandacht besteed aan: de productiefunctie; de faseringen (= deelprocessen) van het productieproces; de informatiebehoefte rondom het (uitvoeren, controleren en beheersen van het) productieproces
Rene de Bruijn
3/22/2019 8:13:13 AM
View

Productieproces deel 2 – Fasering (= deelprocessen)
Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) beschrijft het productieproces. Er wordt aandacht besteed aan: de productiefunctie; de faseringen (= deelprocessen) van het productieproces; de informatiebehoefte rondom het (uitvoeren, controleren en beheersen van het) productieproces
Rene de Bruijn
3/22/2019 8:13:13 AM
View

Productieproces deel 3 – Informatiebehoeften
Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) beschrijft het productieproces. Er wordt aandacht besteed aan: de productiefunctie; de faseringen (= deelprocessen) van het productieproces; de informatiebehoefte rondom het (uitvoeren, controleren en beheersen van het) productieproces
Rene de Bruijn
3/22/2019 8:13:13 AM
View

Rechten Deel 1.2 Inleiding
Behandelde onderwerpen: Dwingend vs Regelend recht. De rechtsmacht
Nikki van Dijk
4/20/2016 12:32:09 PM
View

Rechten deel 2.1. Ondernemingsrecht
Behandelde onderwerpen; algemeen rechtspersonen besloten vennootschap naamloze vennootschap
Nikki van Dijk
4/25/2016 9:16:00 AM
View

Rechten Deel 2.2. Ondernemingsrecht
Behandelde onderwerpen: aandelen vereniging stichting
Nikki van Dijk
4/25/2016 9:16:00 AM
View

Rechten Deel 3.3. Ondernemingsrecht
Behandelde onderwerpen: Fallissement en Surseance van betaling
Nikki van Dijk
4/25/2016 11:15:08 AM
View

Rechten Deel 6.1. Verbintenisrecht
Behandelde onderwerpen; Overeenkomst,geen nakoming
Nikki van Dijk
4/26/2016 9:17:04 AM
View

Snede methode van Ritter (scherm)
Constructief ontwerpen
Josette Poolen
10/23/2017 8:00:39 AM
View

STORM Project: From energy to networks
Part 1 of 4; Smart district Heating and Cooling
Eric Hamers
3/19/2019 1:48:14 PM
View

STORM Project; An example: Rottne (Sweden)
Deel 3 ovan 4; de Smart District Heating en Cooling
Eric Hamers
3/28/2019 1:10:08 PM
View

STORM Project; Introduction heat networks, 1st to 4th generation
Part 2 of 4. Smart district Heating and Cooling
Eric Hamers
3/19/2019 1:48:14 PM
View

Suply Chain Management deel1
Deel 1 van 4
Rene de Bruijn
1/15/2019 10:43:30 AM
View

Supply Chain Management deel 2
Deel 2 van 4
Rene de Bruijn
1/15/2019 10:43:30 AM
View

Supply Chain Management Deel 3
deel 3 van 4
Rene de Bruijn
1/15/2019 10:43:30 AM
View

Supply Chain Management Deel 4
Deel 4 van 4
Rene de Bruijn
1/15/2019 10:43:30 AM
View

Verkoopproces deel 3 – Informatiebehoeften
Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) beschrijft het verkoopproces. Er wordt aandacht besteed aan: de verkoopfunctie; de faseringen (= deelprocessen) van het verkoopproces; de informatiebehoefte rondom het (uitvoeren, controleren en beheersen van het) verkoopproces.
Rene de Bruijn
3/1/2019 9:26:38 AM
View

Verkoopproces weblecture 2 – Fasering (= deelprocessen)
Deze weblecture (die uit 3 delen bestaat) beschrijft het verkoopproces. Er wordt aandacht besteed aan: de verkoopfunctie; de faseringen (= deelprocessen) van het verkoopproces; de informatiebehoefte rondom het (uitvoeren, controleren en beheersen van het) verkoopproces.
Rene de Bruijn
3/1/2019 9:26:38 AM
View

Virtual Reality en Augmented Reality in Healthcare College
College dat op het mini-symposium gegeven 11-12-18
Ramon Jongen
1/22/2019 8:34:18 AM
View

Zuyd University, Hogeschool Zuyd, video@zuyd, video, mediasite zuyd, showcase zuyd Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry